miércoles, 5 de septiembre de 2012

L’ALZHEIMER I ELS RETALLS

Les associacions en general i les d’Alzheimer en particular estan passant per uns moments d’angoixa per la inseguretat que l’administració central, autonòmica i local (en la majoria de localitats) ens dóna degut als constants retalls en matèria de Benestar Social i Sanitat.

Podria fer-se un petit anàlisi sobre el que estos retalls provoquen en la societat sobre tot sense oblidar que estem parlant de quantitats realment quasi ridícules per a la Nostra Autonomia ja que, tant en Sanitat com en Benestar Social, té transferides totes les competències.

Caldria aclarar d’entrada que qualsevol AFA (Associació de Familiars de Persones que pateixen Alzheimer) està fent una tasca que més gran o més petita correspon íntegramente a l’Administració Pública. Totes les Afes (en som trenta-dos a la FEVAFA) estem actuant de forma subsidiària de l’Administració perquè ella no aplega a cobrir estes necessitats.

Serà que no saben que estem fent la tasca que li correspon a l’administració i per això som els que sofrim els retalls?La majoria de les trenta-dos Afes tenen i/o gestionen un o més d’un centre de Dia o de Respir Específic per a Persones que pateixen Alzheimer. Quants centres d’aquestos té l’Administració Autonòmica o quants ens ofereix encara que siguen amb empreses privades? Ni tant sol un a tota la Comunitat. Tal vegada el nombre de malalts ( més de 60.000 a la Nostra Comunitat) o el tipus de tractaments que necessiten no mereixen aquestos Centres Específics d’Alzheimer dels que sí es reconeixen a la Llei de Dependència?Serà que l’Administració Autonòmica no coneix la relació de col.laboració que es dóna entre els Neuròlegs dels seus Hospitals (que paguem tots) i les Sicòlogues dels nostres Centres on generalmente deriven els malalts tan prompte detecten els primers simptomes de la malaltia?Serà que l’Administració Local desconeix l’estreta col.laboració entre les seuesTreballadores Socials (que paguem tots) i les Treballadores Socials dels nostres centres per donar solució a nivell local i/o comarcal a l’angoixa de familiars i a l’atenció de les persones que pateixen aquesta malaltia?Serà que les dues administracions desconeixen el tractament específic que necessiten aquestes persones i que només es poden oferir en centres com els que gestionen les nostres trenta-dos associacions, mentre que l’administració ens ofereix com alternativa centres no específics i que a la llarga resulten més cars, si comparem qualitat-preu ja que, en la majoria de casos, en les empreses privades, no s’apliquen les teràpies necessàries per aquests tipus de malaltia?Serà que les dues administracions no saben que darrera de les trenta-dos Associacions hi ha més de 400 professionals molt ben formats i com a treballadors cobrant les seues nòmines de les Afes? Que més de 2.000 usuaris estan sent atesos en Centres de Dia , de Respir o SAD (servici d’atenció a domicili d’estimulació cognitiva) per les nostres Afes? Que són més de 600 voluntaris entre Juntes Directives i voluntaris d’atenció directa a malalts que no cobren ni un sol cèntim per la dedicació prestada?Serà que les nostres administracions no saben la tasca de divulgació que cadascuna de les nostres trenta-dos associacions desenvolupa al seu ámbit local i/o comarcal? Per informar-se només els caldria llegir-se les Memòries Anuals on es reflectixen els més d’un miler d’actes anuals que es realitzen a la Nostra Comunitat entre Vinarós i Oriola (Xerrades, campanyes de sensibilització escolar, grups d’autoajuda, formació de voluntariat, congresos, jornades de portes ofertes, publicació de llibres, revistes, pàgs web, captació de recursos: loteries, mercadets, teatre, fires, activitats esportives,…. i un llarg etc…)Què més volen els polítics que gestionen les nostres administracions? No es fien?

Per què no pregunten als familiars dels usuaris sobre la qualitat del servei? A cas no revísenles serveis administratius les justificacions, al cèntim, que estem obligats , com no pot ser d’altra manera i que, gustosamente, fem cada vegada que ens aplega una mísera subvenció?Els representants de les dues administracions no saben que les Afes no som ni de dretes ni d’esquerres? Encara hi queda gent que no s’entera que les Afes siguen locals i/ocomarcals o autonòmiques com la FEVAFA sempre estem i estarem al costat de l’Ajuntament i/o Conselleria de turno (tant si és de dreta com si és d’esquerra) perquè l’únic que ens importa són el benestar dels nostres malalts i la dels nostres familiars per a qui treballem i entreguem la nostra dedicació.Si a pesar de tot, els nostres polítics no entenen que quan retallen a les Associacions d’Alzheimer estan carregant-se a qui està fent la feina que a ells els correspon, si no s’enteren que amb els retalls estan carregant-se l’única Xarxa de Centres Específics d’Alzheimer de la Nostra Comunitat, si, després de la quantitat de vegades que hem trucat a la seua porta i ens hem oferit a col.laborar amb ells, encara no saben que el vertader teixit que conformem les trenta dos Afes de FEVAFA és qui en l’actualitat està mantenint tant a nivell informatiu, formatiu i assistencial la càrrega social que suposa per als més de 300.000 (entre malalts, treballadors i familiars) afectats per l’Alzheimer en la Nostra Comunitat, si els nostres polítics a pesar de tot això (siguen d’esquerres o de dretes) no se n’adonen o intenten no adonar-se’n de que s’estan carregant una xarxa completa, especialitzada en Alzheimer, molt qualificada i, a més, més barata (si comparem qualitat-preu) que els està fent la feina que a l’administració li correspon … és que, o són ignorants, o, simplemente, són incompetents.

Així de cru però així de clar.

Joan Durà Esclapez

Vocal Junta Directiva de FEVAFANo hay comentarios: