lunes, 18 de septiembre de 2017


Dia Mundial de l’Alzheimer

 
PARLEM AMB…

 
MARC LORENTE GENÍS, creador de les escultures “Premis FEVAFA 2016”:

 

“Els familiars han de ser durs i ferms davant l’Alzheimer i fer de suport al malalt”

 

Aquest jove artista plàstic de 23 anys no para de formar-se: va estudiar fusteria a Gandia; per ser artista faller i escenògraf a Borriana; Arts Aplicades a l'Escultura a Olot (Girona) i actualment està estudiant Escultura Aplicada a l'Espectacle a Olot. Ell ha sigut l'encarregat, de forma altruista,  de les escultures dels "Premis FEVAFA 2016", que es faran lliurament el Dia Mundial de l'Alzhemier a Les Corts Valencianes.


ü  Com et sents en ser el creador de les escultures als “Premis FEVAFA 2016”?

 
La veritat em sent feliç i afortunat per haver pogut participar en aquest projecte, ja que és el primer que faig per a una entitat tan important com és FEVAFA, i per a una data tan senyalada com és el seu 20 Aniversari. 


ü  Materials emprats?

 
Els materials emprats per a fer les peces són, acer inoxidable que li dona una visió i aspecte subtil i elegant. Per fer la base he utilitzat fusta de faig que té un color molt càlid i una veta molt regular, així doncs, la unió dels dos materials fa de les peces que tinguen una visió molt harmònica.

 
ü  Inspiració a l'hora de realitzar l'escultura?

 
A l'hora d'inspirar-me vaig pensar en què representava millor l'Alzheimer i vaig arribar a la conclusió de què algo com és aquesta malaltia podria ser presentada amb un cervell. Però vaig pensar que era molt comú i d'aquesta manera vaig començar a simplificar la peça de tal manera que vaig arribar a una neurona com a representació visual i subtil de l'Alzheimer i ho vaig vincular amb el nostre territori, com és la Comunitat Valenciana. Per això la fusió de la neurona i el mapa.

 
Per fer aquesta peça vaig pensar amb la utilització de l'acer inoxidable, ja que és un material molt fred i dur, tal com és aquesta malaltia. Per fer el suport he volgut utilitzar fusta de faig, perquè és una fusta molt càlida com també és una fusta molt dura, i fa referencia a les famílies. Al dir que la fusta és com les famílies, simbolitza l'esforç que fan els familiars per fer front a la malaltia, ja que a part del malalt, són els familiars els que també sofreixen aquesta malaltia. Els familiars han de ser durs i ferms davant d'ella i fer de suport al malalt.

 
ü  Relació Art/Alzheimer

 
Podríem dir que, l'art i l'Alzheimer estan lligats d'alguna manera, ja que tota peça artística va acompanyada d'un concepte i en aquest cas el concepte és l'Alzheimer. També podríem dir que és un concepte molt versàtil perquè s'utilitza en diferents àmbits, com és a l'escultura, inclús pot arribar com per exemple al nostre territori al món de les falles, com vam poder veure en 2015 a València on el monument parlava de la malaltia.

 
Els que pateixen la malaltia, obliden tot allò que formava part d'ells. L'art d'alguna manera ajuda al fet que els records es plasmen en imatges, escultures, ... Moltes obres d'art són moments i records que van formar part d'algú i han quedat immortalitzats perquè sempre perduren. També podríem dir que mitjançant l'art com a eina de record, ajuda a no oblidar records del passat que s'han perdut en la ment de qualsevol persona.


ü  Què significa per a tu la paraula Alzheimer?

 
L’Alzheimer forma part de la meua vida des de que vaig nàixer, ja que des de ben menut la meua iaia patia aquesta malaltia, inclús avanç del fet que jo naixera. Van ser 16 anys de la meua vida en els quals tot el que passava al meu voltant tenia relació amb la malaltia. Les nits que hem quedava en els meus iaios, ens cuidàvem mútuament. Tots els records que tinc de la infantesa són amb la iaia malalta i no vaig viure mai la malaltia com una situació dolenta. Això m'ha ensenyat a enfrontar la vida d'una altra manera, ja que tota la meua família sempre ha estat disposada a treballar i ajudar a altres persones que han estat o estan passant per les mateixes situacions.

 
ü  Altres dades que t'agradaria aportar:

 
Donar les gràcies a FEVAFA per haver confiat en mi per aquest projecte i agrair als meus professors que m'han aconsellat en tot moment.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Día Mundial del Alzheimer
 
HABLAMOS CON…
 
MARC LORENTE GENÍS, creador de las esculturas “Premios FEVAFA 2016”:
 
“Los familiares deben de ser duros y fuertes ante el Alzheimer y ser el apoyo del enfermo”
 
Este joven artista plástico de 23 años no para de formarse: estudió carpintería en Gandia; para ser artista fallero y escenógrafo en Borriana; Artes Aplicadas a la Escultura en Olot (Girona) y actualmente está estudiando Escultura Aplicada en el Espectáculo en Olot. Él ha sido el encargado, de forma altruista, de las esculturas de los "Premios FEVAFA 2016", que se harán entrega el Día Mundial del Alzhemier en Les Corts Valencianes.
 
ü  ¿Cómo te sientes al ser el creador de las esculturas a los Premios 2016?
 
La verdad me siento feliz y afortunado por haber podido participar en este proyecto, puesto que es el primero que hago para una entidad tan importando cómo es FEVAFA, y para una fecha tan señalada cómo es su 20 Aniversario. 
 
ü  ¿Materiales utilizados?
 
Los materiales empleados para hacer las piezas son, acero inoxidable que le da una visión y un aspecto sutil y elegante. Para hacer la base he utilizado madera de haya que tiene un color muy cálido y una veta muy regular, así pues, la unión de los dos materiales hace que las piezas tengan una visión muy armónica.
 
ü  ¿Inspiración a la hora de realizar la escultura?
 
A la hora de inspirarme pensé en qué representaba mejor el Alzheimer y llegué a la conclusión de que algo cómo es esta enfermedad podría ser presentada con un cerebro. Pero me di cuenta de que era muy común y de este modo empecé a simplificar la pieza de tal manera que llegué a una neurona como representación visual y sutil de Alzheimer y lo vinculé con nuestro territorio, como es la Comunidad Valenciana. Por eso la fusión de la neurona y el mapa.

Para hacer esta pieza pensé en la utilización del acero inoxidable, puesto que es un material muy frío y duro, tal como es esta enfermedad. Para el apoyo he querido utilizar madera de haya, porque es una madera muy cálida como también es una madera muy dura, y hace referencia a las familias. Al decir que la madera es como las familias, simboliza el esfuerzo que hacen los familiares para hacer frente a la enfermedad, puesto que aparte del enfermo, son los familiares los que también sufren esta enfermedad. Los familiares tienen que ser duros y firmes ante ella y dar apoyo al enfermo.
 
ü  Relación arte/Alzheimer
 
 
Podríamos decir que, el arte y Alzheimer están ligados de alguna manera, puesto que toda pieza artística va acompañada de un concepto y en este caso el concepto es el Alzheimer. También podríamos decir que es un concepto muy versátil porque se utiliza en diferentes ámbitos, como es a la escultura, incluso puede llegar como por ejemplo a nuestro territorio en el mundo de las fallas, como pudimos ver en 2015 en Valencia donde el monumento hablaba de la enfermedad, o este año en una de las hogueras de San Juan.

Los que sufren la enfermedad, olvidan todo aquello que formaba parte de ellos. El arte de alguna manera ayuda al hecho de que los recuerdos se plasmen en imágenes, esculturas, ... Muchas obras de arte son momentos y recuerdos que formaron parte de alguien y han quedado inmortalizados porque siempre perduran. También podríamos decir que el arte como herramienta de recuerdo, ayuda a no olvidar recuerdos del pasado que se han perdido en la mente de cualquier persona.
 
ü  ¿Qué significa para ti la palabra Alzheimer?
 
El Alzheimer forma parte de mi vida desde que nací, puesto que desde bien pequeño mi yaya sufría esta enfermedad, incluso antes de que yo naciera. Fueron 16 años de mi vida en los cuales todo lo que pasaba a mi alrededor tenía relación con la enfermedad. Las noches que me quedaba con mis yayos, nos cuidábamos mutuamente. Todos los recuerdos que tengo de la niñez son con la yaya enferma y no viví nunca la enfermedad como una situación mala. Esto me ha enseñado a enfrentar la vida de otro modo, puesto que toda mi familia siempre ha estado dispuesta a trabajar y ayudar a otras personas que han sido o están pasando por las mismas situaciones.
 
ü  Otros datos que te gustaría aportar:
 
 
Dar las gracias a FEVAFA por haber confiado en mí para este proyecto y agradecer a mis profesores que me han aconsejado en todo momento.
 

No hay comentarios: