viernes, 1 de octubre de 2010

MANIFEST


21 de setembre
ALZHEIMER ¡
Paraula que aquest mes hem sentit en les nostres poblacions , en els mitjans de comunicació , ja que hem celebrat el dia 21 de setembre ,el dia internacional de l´ Alzheimer.
Cada vegada és més freqüent escoltar aquesta paraula , fins i tot la relacionem quan se’ns oblida qualssevol cosa i diem , Ai l `Alzheimer! . Com paral•lelament és més nombrós el nombre de persones que pateixen aquesta malaltia.
El món associatiu naix a conseqüència de les persones que patien aquesta malaltia i amb les necessitats del familiars o cuidadors. CEAFA (confederació de Alzheimer ) ha celebrat enguany el 20è aniversari , com altres federacions , associacions que han fet els 10é o 15è aniversari o menys anys, però anys de molta lluita per una qualitat i millor vida d’aquestes persones .
Hem anat superant les distintes dificultats , des de les nostres associacions , federacions i confederacions que ens van eixir . Des de ser les pioneres en adequar llocs per als nostres persones majors i afectades i sobretot aconseguir millores per a ells i als cuidadors.
Actualment el tema que més ens preocupa es “LA LEY DE DEPENDÈNCIA “ i la seua ejecció , per a poder afavorir a aquestos dependents . Ja que després de moltes valoracions no em sigut ben informats i després de sol•licitar l’ajuda ens ve denegada.
Ací en la Comunitat Valenciana tota persona dependent sols pot rebre una ajuda . I si una persona quan ha sigut avaluada, ha sol•licitat la ajuda a assistència a un centre de dia , el qual aquest ja rep ajuda pública de la Conselleria de Benestar Social , ja no té dret a cap altra ajuda. Aquesta informació no s’ha tingut abans de les valoracions i després del treball fet , no ha servit per a res.
Aquesta llei , no se si es per ser nova , però debò és que teníem una esperança amb ella per a millorar la qualitat de vida dels dependents i per a millorar les gestions DELS CENTRES DE DIA, UNITAT DE DIA, CENTRES DE RESPIR , PROGRAMES ,que les distintes associacions estem desenvolupant diàriament.
Com vos he anomenat el 21 DE SETEMBRE DIA INTERNACIONAL DE L`ALZHEIMER, hem eixit a informar i ha recollir ajudes per a les distintes poblacions , i he vist com cada vegada la gent és més solidaria amb la nostra causa l’ALZHEIMER. Però crec que altres entitats ens volen veure sols com a EMPRESARIS i no el VOLUNTARIAT I SOLIDARITAT DEL NOSTRE MÓN ASSOCIATIU PER ELS DEPENDENTS.
Mª CARMEN CANTÓ