viernes, 26 de junio de 2015

VIST I DIT PEL DR. ALZHEIMER

La descripció clàssica de la malaltia d’Alzheimer la va fer el metge alemany Alois Alzheimer  a principis del segle XX. En eixa descripció es referia a una dóna, Auguste Deter, que morí als 55 anys a l’asil que dirigia Alzheimer. El seu espòs la va dur a l’asil quan ja no podia atendre-la a sa casa per un trastorn progressiu de pèrdua de memòria i capacitats, entre elles el llenguatge i la conducta, primer que després es van vore acompanyades d’una ideació d’infidelitat i al·lucinacions. En l’anàlisi del cervell d’Auguste, Alzheimer va descriure, en primer lloc, que el cervell estava molt disminuït de volum (eixa és, atròfia), i, quan mirà algunes parts del cervell al microscopi, descrigué que en la substància gris, acompanyant a les neurones, que n’hi havia poques, hi havia alteracions que consistien en una gran quantitat de plaques senils i madeixes neurofibrilars.

Hui en dia continuen sent eixes alteracions les que defineixen la malaltia des del punt de vista de l’alteració visible en el cervell. Mirat al natural el cervell de les persones que tenen la malaltia d’Alzheimer mostra una disminució de volum (atròfia) i al microscopi es poden detectar tant plaques senils com madeixes neurofibrilars. L’atròfia pot ocórrer  en diverses malalties cerebrals. En cada malaltia sol afectar de manera predominant algunes parts del cervell; en la malaltia d’Alzheimer sol afectar-se en primer lloc i de manera predominant la part del mig, o medial, del lòbul temporal. Les tècniques de neuroimatge cerebral estructural, tant la TAC cerebral com millor la Ressonància Magnètica cerebral, permeten aproximar-se a l’anatomia del sistema nerviós i poden detectar l’atròfia del cervell. Si una persona que pensem que pot tindre la malaltia d’Alzheimer té atròfia cerebral en una Ressonància cerebral o en una TAC cerebral, podem interpretar eixa alteració com confirmatòria del diagnòstic. Si detectem atròfia però no tenim proves d’altres  coses que ens facen pensar en que la persona té Alzheimer no cal que considerem molt fortament la possibilitat del diagnòstic d’Alzheimer perquè moltes altres malalties i condicions poden generar atròfia cerebral, que no sempre és progressiva ni irreversible.

Amb el temps s’ha descobert la composició de les dos marques de la malaltia d’Alzheimer que es detectaven al microscopi. La composició és homogènia: pràcticament cada alteració està composta per una única classe de material, una única substància. Les plaques senils estan formades per una proteïna denominada beta amiloide. Es denomina beta per la manera en que es disposen les seues molècules i amiloide perquè es pot tintar amb els materials que tinten el midó, sucre de la creïlla i altres aliments.  Les madeixes neurofibrilars estan composades per una altra proteïna, de nom tau. La proteïna tau és una proteïna que està present en virtualment totes les cèl·lules, important en les neurones perquè els permet mantindre la forma apropiada i el flux d’aliments i substàncies per l’interior d’elles.  Com passa amb l’atròfia, diverses malalties s’associen a la presència de tau en acúmuls, això sí, no sempre com madeixes sinó també amb altres formes.  Tau demostra que hi ha alguna alteració, però no identifica ben bé quina alteració hi ha.

En canvi, sembla que amiloide beta i plaques senils són una alteració virtualment exclusiva de la malaltia d’Alzheimer. Les plaques d’amiloide es denominen senils perquè es troben en major quantitat i freqüència en cervells de persones majors, més quantitat com més majors són. No és una alteració que passe a totes i cada una de les persones, però està molt relacionada amb l’edat i és més freqüent com major és la persona. Alzheimer ja va donar importància a la seua presència en un cervell d’una persona no tan major. En un primer moment hi havia certa qüestió sobre si les plaques senils eren producte de malaltia o simplement estaven associades a l’envelliment, perquè en persones que s’havien tingut per sanes mentalment fins a la seua mort també es poden trobar plaques senils.  Finalment s’ha pogut aclarir que els fenòmens microscòpics, la generació de plaques senils i madeixes neurofibrilars, van ocorrent en el cervell durant anys abans que la malaltia d’Alzheimer comence a produir disminució de la memòria i altres capacitats de la persona afectada. Per tant, quan es detecten eixos canvis de l’Alzheimer i la persona no s’ha vist afectada és perquè no han ocorregut tots els fenòmens de degeneració que ocorren després del dipòsit d’amiloide; o encara hi ha massa poc amiloide, o les neurones suporten bé la presència d’eixe amiloide, o el conjunt del cervell encara té mecanismes per compensar la pèrdua de neurones que s’ha produït.  En realitat, la malaltia va corcant el cervell a poc a poc fins que arriba un grau que això comença a notar-se.  Les proves que això ocorre així són més evidents en casos de malaltia d’Alzheimer familiar presenil (val a dir, que ocorre abans dels 60 anys). En moltes d’eixes famílies s’han pogut demostrar anomalies genètiques que fan que es produïsca més quantitat d’amiloide i per això són especialment propenses al seu dipòsit en el cervell. Però també en persones majors afectades per l’Alzheimer, amb antecedents familiars del trastorn o sense ells, diverses dades fan pensar ocorren els mateixos fenòmens. En qualsevol cas, sembla clar que els fenòmens de la malaltia van  succeint durant anys abans de que el funcionalment de la persona se’n ressentisca.

Ja es pot detectar actualment en quines persones està produint-se dipòsit d’amiloide, i això es pot fer amb tècniques ja presents en el nostre entorn. La detecció del dipòsit de tau també es pot fer amb alguna d’eixes tècniques i podrà ser igual de possible que la d’amiloide  també en el futur.  Confirmar que una persona té dipòsit d’amiloide al seu cervell quan sembla començar a perdre algunes de les seues capacitats cognitives té tota la rellevància pel diagnòstic segur i precoç. Personalment crec que en uns anys a la majoria de persones a les quals diagnostiquem Alzheimer això s’haurà de fer amb alguna tècnica de detecció d’amiloide, per fer-ho amb seguretat.  Si les alteracions es demostren en persones sense que tinguen cap alteració, podem saber que estan a risc de tindre la malaltia amb el transcurs dels anys.

Per tant, arriba una època on podem saber qui està a risc de patir els terribles efectes de la malaltia d’Alzheimer. Ara només falta aconseguir determinar quines actuacions poden permetre’ns influir en l’evolució del procés de la malaltia d’Alzheimer per poder frenar-lo totalment o de manera parcial. Necessitem saber com evitar que les persones en eixe risc puguen arribar a patir la malaltia d’Alzheimer en tota la seua intensitat. Encara no podem fer això amb seguretat, però alguna idea de què fer en tenim. Sabent com és el trastorn, hem de plantar-li cara i confiar en que el temps on podem influir en ell de manera important estiga ja prop.

 Autor: Dr. Miquel Baquero, Representant del grup de demències
de la Societat Valenciana de Neurologia i Neuròleg del Hospital La Fe de  Valencia
  COMITÉ D’EXPERTS DE FEVAFA