lunes, 13 de octubre de 2014

ENVELLIR, UN PROCÉS NATURAL I PROGRESSIU


ENVELLIR, UN PROCÉS NATURAL I PROGRESSIU.
LA JOVENTUT, MALALTIA QUE ES CURA AMB EL TEMPS.

 
Com tota la gent ja sabem  L’Alzheimer és ja una realitat catalogada a  tots el àmbits del món socio sanitari com a l’epidèmia del segle XXl.
 
Sembla que el polítics no saben prioritzar ni saben vore més enllà del seu entorn més immediat. Si ho feren sabrien que “adelantar-se” a l’Alzheimer, seria INVERTIR, tant des del punt de vista socio sanitari com del econòmic. Quants malsons ens estalviariem i quants diners guanyariem!!

 Així, jo em plantege , que si començarem per sensibilitzar, informar i formar els més menuts, acabariem tenint una societat preparada per afrontar la realitat.

Donat que un dels objectius generals de l’escola és “preparar per a la vida”, cal plantejar-se què es pot fer des de l’escola per afrontar aquesta situació.

 Cal  plantejar-se tres premises molt clares:

-      Informar.  L’escolarització obligatòria és universal i a través d’aprenentatges significatius es tractaria que tots els menors pogueren estar informats.
 
-      Sensibilitzar. En tractar-se d’una malaltia on va a entrar en joc molt la càrrega afectiva s’ha de treballar aquesta informació d’una forma molt significativa i apropiada  a l’edat del menor.

-      Formar. S’ha de  planificar molt  bé la progressió en la que s’ha d’introduir cada procés i cada concepte tenint en compte la capacitat d’analitzar i relacionar la informació ajustant-la al procés evolutiu de l’alumnat.

Des d’ací jo anime  totes les associacions a que entren a les escoles i donen a conèixer el material del que disposem a FEVAFA.

Tambè , dir-vos que és difícil arribar a transmetre el missatge  QUE VOLEM perquè vivim en una societat on la cultura que impera és la cultura de     “la joventut” i hem d’educar donant a conèixer les distintes etapes de la vida: infantesa, maduresa i vellesa.

Centrant-me en la vellesa, a continuació exposaria el següent fonament:

Envellir és un procés natural i progressiu. Des que naixem el cos i la ment no deixen de canviar. Al llarg de la vida passem per diferents etapes, i en cadascuna d’elles vivim noves experiències tant personals com de l’entorn.

La vellesa és l’última etapa de la vida, una etapa per a viure també intensament,  amb ànim i optimisme, però malauradament no estem educats per a afrontar l’envelliment de manera positiva i saludable.

Tot i que a la majoria ens agradaria arribar a vells, i en bones condicions físiques i mentals, dediquem poc de temps a plantejar-nos què hem de fer per a aconseguir-ho i com volem viure l’última fase de la nostra vida, ja que ens sembla que eixos anys encara queden lluny.

Des de menuts ens eduquen per a viure en societat, per a complir les normes, per a ser productius... I què passa quan deixem de ser productius per a la societat, quan les capacitats físiques ens impedixen relacionar-nos còmodament amb l’entorn i, en el pitjor dels casos, les capacitats mentals ens allunyen de tot allò que ha estat la nostra vida? Davant d’estes qüestions només se m’acut pensar que la vellesa és el tema pendent d’esta societat, i més quan les dades ens indiquen que l’esperança de  vida és cada volta major i l’índex de natalitat menor.

Educar-nos per a viure una vellesa activa i satisfactòria ens ajudaria molt a comprendre els nostres vells, tant els que  estan bé de salut com els que no, ens ajudaria a tractar-los amb més empatia, i a certs problemes de la vellesa buscaríem solucions d’inclusió i  no d’exclusió, i sobretot els tractaríem amb més afecte. L’educació per a una vellesa activa i satisfactòria també ajudaria a retardar en la majoria dels casos els símptomes de l’Alzhèimer i a conviure millor amb la malaltia.

Aleshores, des de FEVAFA ,sempre hem volgut implicar tots els sectors de la població en el nostre projecte, precisament per això, per no fer de la vellesa una etapa d’exclusió, i per no fer un tabú d’una malaltia que cada vegada és més freqüent.

Una vegada més, us anime a treballar per a SENSIBILITZAR,INFORMAR i  FORMAR la població escolar.

TOTES les Associacions JUNTES, incidint cap el mateix objectiu, HO ACONSEGUIREM.
 
 
Maria Olmos Camarasa
Vicepresidenta de FEVAFA