jueves, 5 de mayo de 2011

TEMPS DE REFLEXIÓ


ALZHEIMER !
• Malaltia que cada vegada la població es veu més afectada.
• Un grup nombrós de familiars formen un nombrós món associatiu.
• Buscant el bon estar de les persones afectades per aquesta malaltia i ralentitzar els seus efectes, millorant la seua dependència i la del cuidador.


C.E.A.F.A..- Confederació de les federacions de l´Alzheimer de Espanya.

F.E.V.A.F.A .- Federació Valenciana de Associacions de familiars de persones afectades per l´Alzheimer.

AFA...= Serveis , Centre de Respir, Centre de Dia, Unitat de Dia, Programes, en les distintes poblacions on estan ubicades.

En aquestos dies, propers a les eleccions municipals , se´ns han escoltat. Diferents grups polítics ens han reunit per saber quines són les nostres necessitats i de que forma podem millorar els nostres serveis, amb la seua ajuda. En la Comunitat Valenciana els dependents, en la Llei de DEPENDÈNCIA, sols podem rebre ajuda econòmica una vegada, considerant- se aquesta la assistència a qualsevol servei que una associació esta rebent ajuda econòmica pública. (Informació rebuda després de fer les valoracions i demanar el servei al qual estaven assistint).

Aquestos serveis amb la Llei de DEPENDÈNCIA ,deuen acreditar-se a aquesta , però sols els serveis que dita llei contempla , comportant una concertació de nombre places i la resta de les places han de sol•licitar l´ajuda a C.B.Social

Estem lluitant molt per aconseguir aquestos serveis , amb una gran quantitat de professionals molt eficients, el voluntariat i la solidaritat de la població que ens recolza en les diferents activitats que fem.

Però ens agradaria poder arribar als cuidador- familiar que amb una fase inicial, té alguna persona molt a prop i poder donar la informació que necessiten , ja que es quan aquestes persones més se li pot donar la estimulació necessària.

Com també ens agradaria poder arribar més als polítics , i que ens escoltaren , i ens tingueren en compte aquestes associacions que lluiten per el BEN ESTAR DEL NOSTRES MAJORS.

En aquesta societat on els nostres majors han lluitat per molts drets, no podem deixar que aquestos lluitadors quan necessiten l´ajuda nostra ,donar-li-la i de la millor qualitat.

Quina es la millor ajuda?
Servei o compensació econòmica?


Mari Carmen Cantó, tresorera de la FVAFA