lunes, 17 de septiembre de 2012

"ESFORÇ COMPARTIT"


 
En la Comunitat Valenciana…

… es diagnostiquen d'Alzheimer 30 persones al Dia.
… hi ha més de 300.000 persones afectades (entre els que la pateixen directament i els seus familiars).

I a nivell nacional? la xifra és esglaiadora, ja que són més de 3,5 milions els afectats, convertint-se en un problema sociosanitari de primera magnitud.

L'Alzheimer ja es considera com la “epidèmia del segle XXI”.

A l'abril d'este mateix any l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'Associació Internacional d'Alzheimer (ADIF), a la que pertany la nostra federació com a membre de la confederació CEAFA, van publicar un informe en què es feia un crida als governs, legisladors i a tots els agents implicats per a fer de la demència una prioritat mundial de salut pública. En estos moments, només 8 dels 194 estats membres de l'OMS, entre els quals no s'inclou Espanya, disposen d'un pla nacional de demències. L'objectiu de l'informe és el desenvolupament de la planificació i implementació de plans nacionals, ja que s'estima que la prevalença de la malaltia es dispare durant este segle a causa de l'augment de l'esperança de vida (el risc de patir demència és d'un 12'5% per a persones majors de 65 anys i del 40% per als majors de 85).

La Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer (FEVAFA) porta anys sol•licitant, junt amb CEAFA, una Política d'Estat d'Alzheimer que permetria eradicar la malaltia o, si no n'hi ha, cronificarla; i mentres això no s'aconseguisca, assegurar una mínima qualitat de vida per a les persones afectades.

Per a abordar l'Alzheimer és necessari el compromís i la participació de tots: investigadors, metges, psicòlegs, treballadors socials, familiars… i, per què no, de la societat en el seu conjunt, sense oblidar, en cap cas, a les pròpies Administracions. L'informe de l'OMS i d'ADIF és molt clar i concís, es necessita una implicació profunda i directa dels governs, polítics i agents implicats per a previndre i afrontar l'impacte de la demència com una amenaça creixent per a la salut.

És important unir la dedicació, COMPARTIR ELS ESFORÇOS de tots per a avançar cap a la Política d'Estat d'Alzheimer i per a fer que els que la pateixen i pateixen puguen albergar noves esperances i viure de la manera més digna possible.

En l'actualitat, 300.000 persones en la nostra Comunitat, conviuen directament i indirectament amb la malaltia d'Alzheimer, i s'espera que en els pròxims vint anys eixa xifra es duplique, per la qual cosa és necessari que El Govern Nacional, ajudat per les Autonomies, articule les mesures oportunes que permeten fer front a les necessitats (socials, sanitàries, econòmiques, etc.) que l'Alzheimer generarà, i això només serà possible si es disposa d'una adequada Política d'Estat d'Alzheimer que supere les diferències polítiques i se centre en l'abordatge clar i decidit d'esta epidèmia. En este sentit, FEVAFA, entitat que aglutina a 32 Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres Demències i a més de 6.000 famílies vinculades, es posa a disposició de la Generalitat Valenciana en general i de les Conselleries de Benestar Social i de Sanitat en particular per a compartir el seu coneixement, experiència i saber. Tal com s'estan oferint la resta de Federacions d'Alzheimer en les seues respectives autonomies, i CEAFA a nivell nacional. Estem ací per a COMPARTIR ESFORÇOS, portem molt de camí caminat i els nostres professionals estan clarament especialitzats en esta malaltia. Volem col•laborar amb l'Administració, tal com s'ha fet ja en altres països europeus, en els que les sinergies entre l'administració i el teixit associatiu representatiu ha provocat l'emergència de Plans Nacionals d'Alzheimer en tant que ferramenta per a fer front a un problema d'importants dimensions.

Mentres esta Política d'Estat d'Alzheimer no siga una realitat hem de continuar reivindicant que es respecte i implante la Llei de la Dependència. Som conscients de la situació econòmica i dels obstacles que està creant, però hem de salvaguardar el dret subjectiu que esta norma ha vingut a reconéixer les persones dependents al nostre país. Volem una implantació regular i equitativa, per al que oferim el nostre suport i col•laboració a l'Administració.

També volem animar a les Autoritats a què promouen quelcom essencial, com és la investigació que permeta avançar cap al diagnòstic precoç i en el posterior tractament de l'Alzheimer. En eixe aspecte felicitem la Conselleria de Sanitat per haver posat en marxa sales blanques en el Centre d'Investigació Príncep Felipe per a desenvolupar projectes d'investigació en matèria d'oncologia i de malalties neurodegeneratives, tipus Alzheimer.

D'altra banda, és imperatiu mantindre i millorar el suport a les entitats del Tercer Sector relacionades amb la malaltia d'Alzheimer. En concret, les Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres Demències s'han demostrat des de fa més de vint anys com a ferramentes d'alt valor afegit en la contribució a la millora de la qualitat de vida dels afectats per esta patologia, per la qual cosa han de ser protegides i potenciades, i han de ser també considerades com un soci estratègic de primer nivell en l'abordatge de la malaltia i en la posada en marxa de la Política d'Estat d'Alzheimer.

En la Comunitat Valenciana…
… es diagnostiquen d'Alzheimer 30 persones al Dia.
… hi ha més de 300.000 persones afectades (entre els que la pateixen directament i els seus familiars).

Però també…

…des de fa 15 anys, hi ha una Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb
Alzheimer (FEVAFA) que ofereix assessorament, informació i recolze a totes les persones.
…hi ha 32 Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer.
…s'atenen a 6.000 afectats, dels que 2.000 reben assistència directa de les AFAS, el 60% en Centres de Dia i de Respir, i el 40% a través del “Servici d'Ajuda a Domicili d'Estimulació Cognitiva” (SADEC).

En la Comunitat Valenciana, si eres afectat de l'Alzheimer, t'ajudem.

I amb un ESFORÇ COMPARTIT entre tots, podríem fer més.


Per a més informació:
Rosana Garrido, Dpto. Tècnic de FEVAFA
Tfno. 670611207 e-mail: info@fevafa.orgNo hay comentarios: