viernes, 19 de febrero de 2010

LA TRESORERA OPINACada dia som més les associacions que hi pertanyem a aquesta FEDERACIÓ, i això comporta que aquest col•lectiu siga més nombrós.
Un col•lectiu basat en el voluntariat i que ha de funcionar com a empresa.
Una empresa amb ingressos molts variats que es reben des de diversos àmbits: per part d'entitats públiques com les Conselleries de Benestar Social, de Sanitat, Ministeri, etc... ; d'entitats privades que cada vegada disminueixen més les ajudes, i a més, dels nostres associats i donatius. Per altra banda les despeses fixes o en augment, com nòmines, seguretat social, assegurances, etc... .

Per altre costat, els ingressos d'aquestes entitats públiques cada vegada venen més retardats a este col. lectiu, veient-se obligats a recórrer a entitats privades, fent unes pòlisses per avançar els ingressos i creant unes despeses addicionals, els interessos.

Federació junt a les associacions naixen per una necessitat, l'atenció de les persones que pateixen Alzheimer o altra demència, i als seus familiars, sent aquests malalts cada vegada més nombrosos. El nostre fi és l'estimulació i tractament especialitzat per a aquestes persones, mentre que estan eixint altres entitats amb interessos diferents, on aquestes persones no reben tractaments especialitzats.

Per aquestes raons estem en desacord amb el desenvolupament de les resolucions de la LLEI DE DEPENDÈNCIA, ja que estan adjudicant com ajuda el portarlos a altres CENTRES DE DIA, distints als que hi estaven assistint del lloc on resideix. També, altra ajuda al cuidador és contractar a auxiliars pertanyents a una empresa concreta assignada. Per tot açò després d'estar anys per avaluar-los i aprovar les ajudes, hi ha molts familiars que es veuen obligats a renunciar.

Hauríem de fer ús d'allò que les associacions junt amb els professionals estem aconseguint i aprofitar els serveis, i així podríem reduir les despeses ocasionades.

I aleshores els nostres governants i consellers ens deurien de tindre en compte dins del mapa autonòmic, i unificar els esforços per aconseguir un benestar social per a tota mena de persones dependents que necessiten ajuda per una qualitat de vida, a l'igual que als cuidadors.


Ma Carmén Cantó
Tresorera de FEVAFA.

No hay comentarios: