lunes, 31 de octubre de 2011

L´ALZHEIMER I LES DEMÈNCIES EN EL FUTUR


Cada día en la Comunitat Valenciana es diagnostiquen 30 persones d´Alzheimer o demència.
Aquestes s´expandixen cada día més, al mateix moment que un gran nombre de científics intenten esbrinar la curació d´aquestes.
Aturats esperant aquest esdeveniment, en teràpies alternatives, les persones malaltes dia a dia es recolzen.
Lluitant tos. Uns perquè la malatia no avançe, alters per intentar curar-la I altres perquè la seua qualitat de vida siga millor i adequada a les seues necessitats. I en aquesta lluita estem les Associacions, Federacions i Confederació, per a dur endavant els serveis per als malalts i per als familiars a banda informació, formació, representació i financiació.
Però aquestes tasques es veuen aturades per les ajudes i subvencions que les entitats publiques ens han aprovat annualment i cada vegada ens arriven més en retard. Desencadenant efectes secundaris amb el nombrós grup de professionals, i sobretot voluntaris per el treball que realitzen, al no poder cobrar les seues nòmines en el temps degut.
Aquesta lluita la realitzen persones de forma voluntària, que per a fer aquestes tasques utilitzen temps, temps que no estem amb els familiars i malalts. Aquest es podría minorar si aquestes entitats ens tingueren més en compte en el cumpliment de les subvencions a principi de l´any i no al fí d´aquest. Ja què el problema més gran de la majoria d´Associacions és el econòmic, a data de hui, 30 d´octubre de 2011, no hem rebut el 60% de la subvenció de la Conselleria de Benestar Social.
Altra lluita que ens té molt alterats per al proper any és el desenvolupament de la llei de dependència, ja que els nostres llocs de serveis ens veuen afectats al canviar el tipus de finançament que teníem. Estem a l´espera que la Conselleria de Benestar Social ens confirme aquestos canvis.
Llavors en anys propers no seràn 30 persones, tal vegada siguen 60 persones, no sabem la quantitat, però sí que serà cada vegada més nombrosa, com paral.lelament será més nombrós el grup associatiu Alzheimer i Demències. Com a objectiu primer, millorar la qualitat de vida dels nostres familiars amb Alzheimer o demència.
Perquè, la unió fa la força.

MªCarmen Cantó
Tresorera de FEVAFA

No hay comentarios: